نرم افزار Directx 10 نرم افزار شتاب دهنده گرافیک , از طریق این نرم افزار می توانید کارت گرافیک خود را بهبود بخشیده. Directx 10 در اجرای بازی ها بصورت بهتر و زیباتر بسیار موثر استمنبع:
http://isecomputer.mihanblog.com